KOMP Közhasznú Egyesület

KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely  Egyesület

A KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesületet a Tánctér Műhelyhez kapcsolódó szakemberek hozták létre 2012 januárjában, de a közös munka már csaknem 10 éves múltra tekint vissza. Van köztünk képzőművész, pszichológus, orvos, pedagógus, művészetterapeuta, táncos, pszichoterapeuta. Mindnyájan saját szakterületünkön belül próbáltuk megteremteni a lehetőséget az alkotásra, gyógyításra. Rájöttünk, hogy rengeteget tanulhatunk egymástól, ha együtt dolgozunk még eredményesebbek lehetünk.

Hiszünk a művészet és az alkotás erejében, abban hogy olyan öngyógyító folyamatokat indítanak, melyek a gyermeket egy kreatívabb megküzdési és működési módhoz segítik hozzá.


tisztségviselők:
elnök: Salz Gabriella
alelnök: Horváth Dorottya, Tarjányi Tímea

alapító tagok:
Balázs Mariann
dr. Édes Balázs
Ruszthy Judit
dr. Klein Izabella
Jávor Anna
Pete Nóra
Petró Judit
Tóth Vendelné
Varga ZsoltAZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

Az egyesület tevékenysége, céljai

Az Egyesület önálló jogi személy, amely közhasznú szervezetként kívánja ellátni feladatait. Közhasznú tevékenysége során az Egyesület fenntartásával és működésével helyi önkormányzati feladatokat is ellát.

Az egyesület kiemelt céljai; fő tevékenységi körei:

Az egyesület célja a művészet új formáinak és az alkotó tevékenységnek a  felkarolása, másrészt a művészet terápiában történő alkalmazása, az alkotó folyamatok előmozdítása. Alapvető törekvésünk, hogy ezekből a javakból és értékekből  a társadalom peremén élő és hátrányos helyzetben levő személyek, gyerekek is részesülhessenek.

Az Egyesület célja a különböző alkotó folyamatokhoz kapcsolható terápiák, a művészetterápia módszereinek a személyiségfejlesztésben, a betegségmegelőzésben, a gyógyításban, a tehetséggondozásban, a kreativitás fejlesztésében, az alkotó folyamatok a rehabilitáció területén történő színvonalas alkalmazása, ill. ehhez kapcsolódóan közösségfejlesztő és szervezetfejlesztő programok szervezésével az egész magyar társadalom erőforrásainak javítása. Célkitűzésünk, hogy a társadalom peremén és hátrányos helyzetben élő személyek is részesülhessenek az általunk képviselt javakból, értékekből. Célunk, hogy a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyeit növeljük, preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket.

Célunk a tagok számára a művészetterápia alkalmazásához illetve az alkotó tevékenységhez szükséges feltételek biztosítása, valamint a tagok elméleti és gyakorlati képzésének elősegítése.
A célok megvalósítása érdekében az Egyesület a következő tevékenységeket kívánja végezni:
     gyakorlati tevékenység: azaz a művészetterápiák alkalmazása a megelőzésében, személyiség-, és mozgásfejlesztésben, a gyógyításban, rehabilitációban, tehetséggondozásban
     alkotó munka hozzáférhetősége minél szélesebb körben
     hátrányos helyzetűek, betegek számára is hozzáférhetővé tenni a müvészetterápia eszköztárát
     elméleti tevékenység: a művészetterápiák hatásmechanizmusának, hatékonyságának, különböző alkalmazási lehetőségeinek illteve az alkotó folyamatok és egymáshoz kapcsolódó területek kérdéseinek folyamatos kutatása, alkotáslélektan és egyéb kapcsolódó kérdések
     célmegvalósító rendezvények szervezése (oktatás, konferencia, kutatás stb.)
     kapcsolat létesítése és együttműködés nemzetközi és hazai szervezetekkel,
     szakmai eszmecsere elősegítése: külföldi tanulmányutak szervezése, külföldi szakemberek meghívása,
     tanítási, képzési és továbbképzési feladatok ellátása,
     a művészetterápia képviselete különböző szakmai fórumokon.

Az Egyesület - figyelembe véve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységeket - az alábbi konkrét célok megvalósítását tűzte ki maga elé:

1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
2. kulturális tevékenység,
3. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
4 sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,


Az elmúlt években táborokat, illetve több egész éven át futó művészetterápiás csoportot szerveztünk a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek és családjaik számára. A társaság több tagja dolgozik alkalmazásban Nevelési Tanácsadóban, iskolában, vagy önkéntesként iskolai keretek között, az egészségügyben, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen a Mosoly Alapítványnál.

Az Egyesület gyakorlati tevékenysége mellett nagy hangsúlyt fektet az alkalmazott módszerek kutatására és hazai és nemzetközi fórumokon történő képviseletére. Tagjai rendszeresen adnak elő művészetterápiás illetve Pszichoterápiás szakmai konferenciákon.

Horváth Dorottya a a táncterápia és a gyerekpszichodráma együttes alkalmazásának lehetőségeit kutatja. Salz Gabriella a Pécsi Egyetem Pszichológia Karának doktori hallgatója a és arra törekszik, hogy kutatásával segítse a hazai művészetterápiás szakmai közeg erősítését és a művészetterápia mind szélesebb körben való gyógyító alkalmazását.

2012 éves beszámoló

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...