2016. október 17., hétfő

Képzőművészet- terápiás tipp 1. -Érzelmi térkép rajzolás

      Bármilyen furcsa, egy képzőművészet-terápiás csoportnál is fontos a bemelegítés, ráhangolódás.
 1. Bemelegítésnél kezdhetünk valamilyen mozgásos játékkal, ez segít a gátlások oldásában, ahogy mozog a test, elindul az alkotás. Ennél a feladatnál a bemelegítést kezdhetjük úgy, hogy  a csoporttagok a kezüket és az ujjaikat is mozgatják "táncoltatják", minta  írnának vele a levegőbe, vagy lendülnek, ami jól esik. Ha úgy érezzük, ezt nagyon furcsának találják, megkérhetjük őket arra is, hogy a saját nevüket írják először a levegőbe. Utána jöhet a szabad improvizáció. Mindehhez természetesen inspiráló zenét adunk.


2. A bemelegítést folytathatjuk firkálással, a csoporttagok vegyenek a kezükbe két tetszőleges színű ceruzát, vagy zsírkrétát. Fel lehet hívni arra is a figyelmet, hogy a zsírkréta taszítani fogja a festéket, ezért különleges hatás érhető el vele a későbbiekben. Határozzuk meg az időt, hogy meddig tartson a szabad firkálás (pl. 5-10perc). Biztassuk a résztvevőket, hogy nem kell figyelni a papírlapot, egyszerűen csak hagyják, hogy vándoroljon a rajzeszköz a papíron, belső érzéseiknek megfelelően. Nem kell értékelni közben. Nem kell gondolkozni. Akár be is csukhatják a szemüket, de ebben az esetben érdemes rögzíteni a lapot. 

3. Ha befejezték a firkát, akkor a  feladat 3. szakaszában vegyék szemügyre a papírlapot és szabadon egészítsék ki a saját belső érzéseik szerint. Keressék meg a bennük meglévő érzéseknek a helyét. A firka tehát csak egy vázlat, alaprajza az érzéseknek.( Ezt a feladatot is lehet úgy alakítani, hogy a csoportvezető adja meg az érzéseket: pl. bánat, szomorúság, öröm, jókedv) Ez a feladat nagyon egyszerű, de jó kiindulási alap és a későbbiekben tetszőlegesen bővíthető, alakítható. Ha készen vannak, adjanak címet a képüknek.

4. A feladatot követheti megbeszélés, visszajelzés a saját rajzról, illetve reflektálás a csoporttagok rajzaira. Ez a fázis sokszor nagy kihívást jelent a csoportvezető számára, ügyesen kell facilitáni a megosztást, hogy ne legyen túl megerőltető, de mégis elhangozzanak a legfontosabb dolgok. Így összességében a csoport megérezheti saját erejét és erőforrásait. Az érzések megjelenítése sok információval bír, mint  a csoportvezetők, mind a résztvevők számára.

2016. október 3., hétfő

Ki gondolta volna, hogy...

ilyen szuper képeket tudnak festeni a Pszichiátriai rehabilitációban. Persze gondoltuk és hittünk is benne, most mégis meglepődtünk és megilletődtünk. 
Ezek a csoport záró képei. A csoportot lezártuk, de a munkát nem. Fantasztikus látni, ahogy férfi betegek fogják a képet és emelik magasra büszkén, hogy fotózzuk le. Kell nekik, tetszik nekik. Elismerést adnak és kapnak, visszatér a bizalom egymásba, önmagukba. A képes vagyok... érzése segít az erőgyűjtésben.

Képzőművészetterápiás csoport vezetői: Horváth Gabriella pszichológus, művészetterapeuta, Salz Gabriella, művészetterapeuta


készül a mű...
 elkészült..
 részlet még a földön
 észnél légy (valódi léggyel)
 az alkotóművész
 szemek kezek találkozása

 elejétől a végéig, nappaltól éjszakáig, születéstől a halhatatlanságig :)

 büszkén a képpel
összecsomagolás előtt...

2016. október 2., vasárnap

Kéz a kézben Táncház SNI-s és fogyatékkal élő gyermekek, családtagjaik és barátaik számára!


Szeretettel hívunk benneteket Újpestre élőzenés " kéz a kézben" Táncházba- szüreti mulatságba!
táncház SNI-s és fogyatékkal élő gyermekek,
családtagjaik, barátaik és minden érdeklődő számára.


A KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület szervezésében. 
Táncházgazdasszony: Zákányi Melinda
Zenél: Lipták Péter citerán
Kézművesmester és szervező: Tarjányi Timea
Dátum: okt.9.-én vasárnap 16-18-ig
A megfelelő számú segítő biztosításához előzetes bejelentkezést kérünk a +06 30 341 67 04 telefonszámon vagy a ttimea(kukac)gmail.com e-mail címen, vagy az alábbi linken:
https://goo.gl/forms/Sbppji2IiFs69md43
Adományokat és önkéntes segítőket szívesen fogadunk.

Újpesti Polgár Centrumban, 1043 Budapest, Árpád út 66.
(parkolási lehetőség az épület előtt, vagy a József Attila utcából nyíló hátsó udvarban)

2016. szeptember 29., csütörtök

Tanulmány a Pszichoterápia folyóiratban


Vére megjelent egy tanulmányunk a Pszichoterápia folyóirat 2016. augusztusi számában.
Sok munkánk van benne.
Itt olvasható a tanulmány eleje, sajnos az egész művet nem adhatjuk közre, (ahhoz meg kell vásárolni a lapot :)
A folyóirat megrendelhető itt: http://www.mentalport.hu/


 Ígérjük, hogy lesz majd enél kicsit emészthetőbb leírása is a kifejezés és táncterápiának. Laikusknak még mindig inkább a GYIK-ot ajánljuk olvasgatásra!


Lebegés mint módszer – „Testet öltött létmód” a trauma túlélésére. Esetbemutatás elmélettel.
Salz Gabriella, Szili Katalin


Jelen tanulmány egy esetismertetés segítségével mutatja meg a trauma emlékezetre gyakorolt hatását. A következő kérdéseket vizsgáljuk: a terápiás folyamatban hogyan bukkan fel és szövődhet össze a testérzet, a kép, a verbalitás, illetve hogyan válhat verbalizálhatóvá a testérzet a képpé formálódáson keresztül? 
Hogyan bukkannak fel emléknyomok az implicit emlékezeti rendszerből a terápiás folyamatban, hogyan segítik a megértés folyamatát? A kortárs pszichoanalitikus elméletekből, a memóriakutatásokból, az embodiment fogalmából és traumaértelmezésekből kiindulva egy olyan esetet szeretnénk bemutatni, ahol a trauma a testben és a létezés módjában is megnyilvánul.
 A trauma olyan disszociatív folyamatot indított el, melynek következtében a traumatikus élményhez hasonló ingerkörnyezetben csak a testi érzetek reflektálódtak, ugyanakkor ez az élmény az implicit emlékezet által alakította a kötődési mintákat.
 A terápiás folyamat megértéséhez Bucci kortárs pszichoanalitikus elméleti rendszerét használjuk, mely a szimbolikus és szubszimbolikus szintek átjárhatóságát mutatja meg, így különösen alkalmas a nonverbális-terápiákon belüli különböző kifejezőeszközök jelenlétét és együttes alkalmazását bemutatni. Tanulmányunkban a terápiát interszubjektív és testi szempontokból is vizsgáljuk, a terapeuta hangolódásának testi oldalát is kiemelve.

Kulcsszavak: disszociáció – embodiment – implicit emlékek – nonverbális terápia – trauma


Bevezetés

A kortárs pszichoanalitikus elméletek interszubjektív fordulata következtében egyre nagyobb hangsúly tevődik a kapcsolatra, ezen belül is az embert eredendően az anyához fűzhető kapcsolatra. Ezzel párhuzamosan a terápiás térben és kapcsolatban újraformálódó személyiség kerül előtérbe.
A „test” bekerül a pszichológiai diskurzusba, egyre kiemeltebb szerepet kapnak a preverbális szelférzeteket megmozgató nonverbális elemek, implicit emlékek, testi élmények, affektusok, szimbolikusan megjelenő tartalmak. Ebből következően a nonverbális terápiák jelentősége is megnő.

A tanulmány a terápiás folyamatban felbukkanó és összeszövődő entitásokat vizsgálja: testérzet, kép és verbalitás viszonyát. Az esetismertetés a testérzet képpé és szóvá formálódásának folyamatát jeleníti meg, illetve az implicit emlékezeti rendszerből felbukkanó emléknyomok szerepét a trauma létrejöttében és feldolgozásának folyamatában. Magyarázó elméleti keretként a kortárs pszichoanalitikus elméleteket, a memóriakutatásokat, az embodiment fogalmát és a traumaértelmezéseket használjuk.

Ha a traumát hordozó élmény nem tud mentálisan reprezentálódni, tehát az explicit memóriába bekerülni, akkor azt onnantól az implicit emlékezet hordozza. Ilyenkor a test központi szerepet kap: az élmények testi állapotokban nyilvánulnak meg. A jelenséget több tényező is okozhatja: a trauma súlyos, életveszélyes természete, a traumát követő interszubjektív viszonyulás vagy a személyiség eleve hiányos traumafeldolgozási képessége.

Az átélt trauma sokszor egyfajta zárványként, feldolgozatlanul tárolódik, élményekbe, testbe ágyazódva, ezért megkönnyítheti a hozzáférés és/vagy feldolgozás folyamatát, ha a feltárás esélyt ad a beíródás körülményeit idéző nonverbális helyzet megjelenítésére. Ahogy megteremtődik a híd múlt és jelen között, esély van a folytonosság élményének megteremtésére és az időélmény korrekciójára.

Az ismertetett esetben a trauma a testben és a létezés módjában is megnyilvánul. Lilla a koragyermekkori veszteségélményből táplálkozóan, a túlélés érdekében olyan testben is megnyilvánuló „lebegtető” létmódot fejlesztett ki, mely alap életstratégiája lesz, és meghatározza az életben való levés/lét alapminőségét. A veszteségélmény oly erős, hogy Lilla minden lehetséges eszközzel próbálja távol tartani magát tőle, így eltartja magát a stabil helyzetektől, a szintaxis nyugalmas formálásától. Inkább vállalja a hányattatást, a lebegést, melynek szakértője lett. Távol tartja magát a stabil kapcsolatoktól, kapcsolódástól, így nem is veszíthet semmit. Nincs fájdalom, nincs kudarc, nincs emlék.

A tanulmánnyal szeretnénk hozzájárulni a nonverbális terápiák további elméleti keretbe ágyazásához, s további kapcsolódási pontokat keresni a kortárs pszichoterápiás elméletek és a nonverbális terápiák között.
Elsősorban azon elméleti munkákra fókuszálunk ezért, melyek a nonverbális terápiákon belül a különböző kifejezőeszközök jelenlétét és együttes alkalmazásának lehetőségét bemutatják.
Bucci elméleti írásait különösen lényegesnek tartjuk, ezért ezeket részletesebben mutatjuk be. 

folyt. köv. 
2016. szeptember 28., szerda

Új pszichológussal bővült a Tánctér


TURCSÁN FANNI
Pszichológus, Klinikai felnőtt szakpszichológus jelölt, Kognitív viselkedésterápiás konzultáns

Fanni sokoldalúan képzett szakember, több éves klinikai tapasztalattal rendelkezik. Többféle módszert ötvöz a gyógyítás érdekében. Ami miatt mi is szívesen dolgozunk vele, hogy nyitott a kifejezésterápiás módszerek felé, munkájába integrálja a művészetterápiát is.Elérhetőség:
turcsanfanni.pszichologus@gmail.comMagamról:

Pszichológusként fontosnak tartom a folyamatos tanulást és szakmai továbbképzést, a különböző terápiás technikák elsajátítását. Munkám során az empatikus, elfogadó légkör megteremtését helyezem előtérbe.

Úgy gondolom, hogy a pszichológus kísérő, aki támogató jelenlétével a pácienssel tart élete egy nehéz szakaszán. Célom, hogy a közös munka, közös út végén a páciens képessé váljon arra, hogy jól funkcionáljon segítség nélkül, önállóan is.

Amennyiben úgy dönt, hogy megosztja velem gyermeke, vagy saját életével kapcsolatos elakadásait, nehézségeit, szeretettel várom jelentkezését!


2013-ban vettem át pszichológus diplomámat a PPKE Bölcsészet – és Társadalomtudományi Karán. 2014-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája, és a Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület közös szervezésében indított Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzésen. 2015-ben Személyiségfejlesztés Komplex Tematikus Művészeti Terápiával képzésen vettem részt.

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Bölcsészettudományi Kar által vezetett Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus szakképzésen, valamint a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Autogén Tréning módszer képzésen bővítem tudásom.


Egyéni és csoportos formában egyaránt foglalkozom serdülőkkel és felnőttekkel. Fő munkaidőmben jelenleg kórházban dolgozom felnőtt korosztállyal, akut pszichiátriai osztályon.


Specializációk/Szakterületek:

 • Szorongásos zavarok
 • Pánik, fóbia, kényszerbetegségek
 • Hangulatzavarok
 • Stressz, munkahelyi konfliktusok, kiégés
 • Önismeret és személyiségfejlesztés
 • Önértékelési problémák, önbizalomhiány
 • Étkezési zavarok
 • Érzelmi és élethelyzeti problémák, krízishelyzetek
 • Párkapcsolati nehézségek, párkapcsolati krízisek
 • Pszichoszomatikus tünetek
 • Alvászavarok
 • Szexuális zavarok
Elérhetőség:
turcsanfanni.pszichologus@gmail.com


 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...