2016. április 16., szombat

Művészetterápia a pszichiátriai rehabilitációban - előadás

Ismét egy előadás, ismét művészetterápiáról, a lényeg itt is a nonverbális kommunikáció és a kifejezés. Ha lehetséges, mi szeretünk táncolni és rajzolni is, lehetőség szerint a mozgásból indulva. Ugyanakkor jelenleg kórházas feltételek között sokkal gyakrabban létezik külön a tánc és a művészetterápia.


Magyar Pszichiátriai Társaság

A pszichiátria jövője - utazás térben és időben”
Magyar Pszichiátriai Társaság XX. Vándorgyűlése Nemzetközi Részvétellel
2016. május 25-28


Képi kifejezésen alapuló kiscsoportos terápia a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. Kiskovácsi Kórházban - előadás
Horváth Gabriella,Mile Andrea, Salz Gabriella

A nonverbális pszichoterápiák közös vonása, hogy a belső tartalmak kifejezése nem szavakkal, hanem egy másik modalitáson keresztül történik. René Magritte szerint a festészet maga „a láthatóvá tett gondolat”. Pszichiátriai rehabilitációs osztályunkon heti rendszerességgel működtetünk képzőművészet-terápiás csoportot. A foglalkozások 1 óra 45 perc időtartamúak és zárt csoportként működnek. A páciensek egyéni rehabilitációs tervének részeként, a többféle verbális vagy nonverbális (pl. mozgás, zene) alapú csoportos terápia, szocioterápiák, csoportos pszichoedukáció illetve egyéni vezetés mellett jól integrálható a képi kifejezésen alapuló terápia. 

A foglalkozások mozgásos majd szóbeli ráhangolódással indulnak, ezt követi az alkotó munka – az alkalmazott technikákat tekintve rajzolás, festés és kollázs készítés. A csoportok egy részén az alkotáshoz adunk hívótémát (pl. „Az én utam”, „Ami leginkább foglalkoztat”), más alkalmakon - zenei indukció segítségével – rajzimprovizációs technikákat használunk. Mindezek célja a projekciós működés beindítása, melyben a terapeuták facilitátorként vesznek részt. 

A csoportokon az alkotás kettős célt szolgál: egyrészt a belső tartalom anyagba fordítása, vagyis az alkotó folyamat önmagában stresszcsökkentő és „lélekrendező” hatású lehet. Emellett az alkotás egyben kommunikáció is, melyben kép és maga az anyag médiumként van jelen. A terápiás ülések is e kettős funkció köré szerveződnek: az alkotó folyamatot minden esetben szóbeli reflexiós kör követi, melyben – az adott tematikától függően – a résztvevők saját és egymás alkotásaira reagálhatnak. A reflexió szintén több réteget érint: az élményközpontú megközelítéssel dolgozva az alkotási folyamatra mint saját cselekvésre az „itt és mostban” való reflektálást facilitáljuk, ez esetben maga a produktum, a mű kisebb hangsúlyt kap. Az elkészült művekre való reflektálás célja pedig minden esetben az egyéni jelentésadás - nem interpretáció. Az alkotás és az azt követő verbális feldolgozás célja tehát elsősorban az önálló elaborációs munka elősegítése. És bár nem törekszünk az elkészült alkotások pszichológiai (mű)elemzésére, a képek hasznos diagnosztikai támpontokat is adhatnak.

A művészetterápiás csoportfolyamat lehetőséget ad arra, hogy a rehabilitáció teljes ideje alatt (egy csoportfolyamat hossza legalább 2 hónap) kísérhessük a résztvevőket gyógyulásuk útján, a művek sorozatában pedig mindez kézzelfoghatóvá és szemmel láthatóvá válhat. Esetbemutatásainkon keresztül kívánunk rálátást nyújtani néhány ilyen útvonalra.


2016. március 4., péntek

Az alkotás, mint tapasztalati tanulás - ismét műhely, most képzőművészetterápia

Alámerülés és felemelkedés – az alkotás mint tapasztalati tanulás

A műhely központi motívuma az alkotó folyamat mint potenciális tanulási helyzet. A fejlődés ígérete, melynek természetes (és szükségszerű) velejárója a visszaesés. Ami, kellő odafigyeléssel esély is lehet a továbbfejlődésre.

Az alkotó folyamat során mindig ott van annak a felelőssége/bizonytalansága/izgalma/reménytelensége/lehetősége, hogy a semmiből fogok létrehozni valamit. Az alaktalan anyagból, a masszából, a darabokból egy alakot, egy egészet. Az alkotás egyben rend-teremtési kísérlet.  A rejtett struktúra felfedezése, a teljesség tudata, a látszólag össze nem illők kapcsolatába vetett szilárd hit remény, vigasz és ajándék. De minden esetben meg kell várnunk, hogy lehulljanak a levelek, hogy láthassuk az azokat megtartó ágakat? Valószínűleg igen, és a „csomagolás” kibontásával járó szenvedést senki nem spórolja meg nekünk. Viszont az már rajtunk múlik, hogy a levelek hullásában a veszteséget vagy természetességet, a szükségszerű és örök körforgást, az újjászületés végtelen lehetőségét látjuk. Az alkotás sem más, mint pusztulás és teremtés örök körforgása, krízis, beavatás. Mindebben közös: belemegyünk valamibe, és nem tudjuk, mi lesz, amikor kijövünk. A fenti analógiák megtapasztalása az ősi textiltechnika, a nemezelés folyamatán – és annak személyiség-fejlesztést megcélzó vagy terápiás alkalmazási lehetőségein - át történik.

Műhelyt tartják: Horváth Gabriella képzőművészetterapeuta, pszichológus, Salz Gabriella tánc és képzőművészetterapeuta

helyszín: II. Magyar Tapasztalati Tanulás Konferencia"Távlatok és Mélységek", Dobogókő
időpont: 2016 május 6 - 7 - 8. (9-10.)

2016. február 14., vasárnap

A test, amely összeköt - műhely a Magyar Pszichológiai Társaság Naggyűlésén

A Magyar Pszichológiai Társaság Naggyűlésén műhelyt fogunk tartani, melyre szeretettel várunk minden Tánctér kedvelőt, olvasót, érdeklődőt!
A Naggyűlés a következő címen érhető el: http://mptnagygyules.hu/

absztrakt:

A test, amely összeköt-
Táncterápiás műhely és módszerismertető

Testünkben összekapcsolódik a múlt és a jelent, hiszen egy testünk van, ezt hordozzuk, tápláljuk, térbe írjuk magunkat vele, illetve tapasztalatokat szerzünk, szeretünk vele, életet adunk és kapunk, emléikeinkhez kapcsolódunk általa. Testünk mindig jelen van, még akkor is, amikor a mentális és fizikai defecitek már nagyon erőteljesen jelentkeznek. A táncterápia épp ezért egészen idős, akár demens, vagy Alzheimer-kóros betegeknél is alkalmazható, a testi kapcsolódás és mozgatás segíti az emlékek felidézését, az egymásra hangolódás a kapcsolatba kerülés a közös(ségi) tér kialakulását, még akkor is, ha erről nincs pontos mentális belátás.

A műhely az Integrált Kifejezés és Táncterápia (IKT) módszerébe nyújt bepillantást, illetve sajátélményhez juttatja a résztvevőket.

Az IKT egy mozgásos hangsúlyú, de más kifejező eszközökkel (rajz, festés, agyagozás, hangszer, saját hang, mesék, stb.) is dolgozó egyéni és csoportterápiás módszer.

Az IKT legfontosabb hatótényezője, ugyanúgy, mint bármely más pszichoterápiák esetében, a paciens-terapeuta között kialakuló kapcsolat. A pszichoanalitikus, a tárgykapcsolat- és a késõbbi szelfpszichológiai elméletekre épül, amelyek a személyiségfejlõdésben a korai, preverbális idõszak fontosságát hangsúlyozzák, kiemelve az anya-gyerek kapcsolat elsõdlegességét (Bálint 1994, 1999, Winnicott 1999).
A terápiás kapcsolatban az élmények megtarthatóak és kifejezhetőek lesznek.  A módszer alapja, hogy a páciens személyiségét természetesen a terápiába is magával viszi, így problémái a terápiás kapcsolatban és az alkotásban is megjelennek.

A műhelyen testtudati munkával indítunk, majd a kapcsolódás különböző formáival kísérletezünk. Megismerjük,  hogy az "itt és most"-ban mi esik jobban az egyéni, csoportos, vagy páros munka. Pillanatnyi lenyomatot készítünk saját aktuális állapotunkról és élményeinkről.
A műhely során olyan gyakorlatokat is megismerhetnek a résztvevők, melyeket a már említett, szélsőséges testi és szellemi állapotban levő páciensekkel történő munkában kezdtem alkalmazni. 

kulcsszavak: táncterápia, hangolódás, szelf és a másik, demencia

A műhelyt tartja:
Salz Gabriella
PTE Pszichológia doktori iskola doktorandusza, Elméleti pszichoanalízis program
Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht., Tánctér2015. december 23., szerda

Békés Boldog Ünnepeket kíván a Tánctér csapata!Ezzel az izgalmas és nagyon megkapó videóval kívánunk Békés Boldog Ünnepeket!
https://www.youtube.com/watch?v=5ezVnrxwZek
Régóta nem adtunk hírt magunkról, mivel az utóbbi időben új munkákba kezdtünk, kicsit túlterheltük magunkat. Az újonnan megszerzett tudásból a Tánctér olvasói és résztvevői is hamarosan profitálni fognak.
Mostanáig gyerekekkel, felnőttekkel, Aspergeres fiatalokkal
dolgoztunk, most viszont lehetőségünk van a pszichiátriai
rehabilitációban és az idősgondozás területén is alkalmazni a
táncterápiát. Ehhez a területhez kapcsolódik a videó is.
Az idősekkel folytatott táncterápiás munka nem népszerű Magyarországon, pedig hihetetlenül sok újdonságot, izgalmat, sőt spirituális élményt hozhat.
Az apátiába süllyedt tekintetek kinyilnak, a résztvevők a szellemi deficit ellenére mozdulatokkal képesek kapcsolódni egymáshoz, sőt emlékeiket is képesek felidézni. Az együtt
mozgásból megszületik egyfajta jelen, együtt utazunk, hullámzunk, hangolódunk.
Mindez igen megkapó élmény, a mozgást áthatja az öröm és a közösséghez tartozás ősi élménye.

2015. október 20., kedd

Body dance image - táncterápiás workshop a prágai konferencián

íme a saját workshop abstractja.
Még írok majd a többiekről, leginkább talán más nemzetek táncterapeutáiról, szokásokról...

Body-dance- image

The workshop provides insight to somatic based expressive therapy
(IKT), that is a primarily movement focused group therapy approach,
which may incorporate other modalities, such as drama, dance, painting,
and music.Clients are encouraged to explore their responses, reactions,
and insights via pictures, sounds, explorations, and encounters with
art processes. Artistic abilities are not required in order to benefit from
expressive arts therapy. Instead, it works through the use of senses and
through imaginative processes. Additionally, the relationship between the
clients, the therapist and the process are also essential.

Through expressive therapies we may contact the implicit memory,
where emotional and affective – sometimes traumatic – presymbolic and
preverbal experiences of the primary mother-infant relations are stored.
The workshop is a playful investigation. We are looking for possibilities
to transfer movement and feelings into picture. We build on Bucci’s model
of emotional communication, developed in the context of her theory
of multiple coding and the referential process. The referential process
is a bidirectional function connecting the diverse sensory, somatic, and
motor representations of the subsymbolic system with imagery and words.

In the workshop first a special technique called body mapping will be
introduced. Body Mapping is a creative therapeutic tool that combines
bodily experiences and visual artistic expression. It involves painting
a life-size image of one’s body onto a large surface using colors, pictures,
symbols and words to draft an inner map of experiences lived through the
body. Later, space for sharing, discussing the experiences and reflecting
on them will be provided. We will examine the effects and emotions the
images may evoke and the memories they may recall.

2015. október 3., szombat

Hogy néz ki egy alkalom?

Mi történik a csoporton, vagy az egyéni folyamatban?
Igyekszünk röviden és érthetően összefoglalni:
A kifejezés és táncterápiát lehet csoportban, vagy egyénileg is alkalmazni. 

Az alkalmak beszélgetéssel kezdődnek és zárulnak le. A nyitó körben megoszthatjuk magunkról azt, amit szeretnénk, elmondhatjuk, hogyan érkeztünk a csoportba, milyen témák foglalkoztatnak, milyen testi érzeteink vannak, illetve mi az, amit az előző csoportalkalomról magunkkal hozunk.  

A beszélgető-kör után mozgásba lendülünk, bemelegítünk, majd következik a testtudati munka, a mozgás kutatása. Ehhez a csoportvezetők adnak instrukciókat, melyek egyszerűek. A feladatok játékosak és mindenki által kivitelezhetőek. Általában minden alkalomnak van egy témája, pl. súly, tér, kapcsolódás, minőségek, határok, ritmus, női vonal… stb. A mozgás, táncolás  során sok élményt gyűjtünk, tapasztalatot önmagunkról és a többiekről.  A mozgásélményt a következő szakaszban megjelenítjük képben is. Megnézzük, hogy a mozgás-, alkotás-, kapcsolatélménynek milyen lenyomata alakul ki, jön létre bennünk és ebből mi kerül a papírlapra. Majd kiscsoportban, vagy nagyban, megosztjuk élményeinket, azokat a belső képeket, érzeteket, emlékeket, melyek felidéződtek.

Nagyon fontos, hogy mindig csak a saját élményeinkről beszélünk, mivel mindenki a saját maga és műve legnagyobb szakértője. Ítéletalkotás és tanácsadás szándéka nélkül reagálunk egymásra, mindig a saját érzéseinkből kiindulva.  

A csoportvezetők önmagukról nem beszélnek, csak a csoportban átélt élményekről, benyomásokról, ehhez kapcsolódó érzéseikről. Önmagukról személyes információkat nem osztanak meg.

Dolgozunk egyedül, párban, hárman, csoportban, érintésekkel, csenddel, zenével- igazodva a csoport aktuális élményeihez és dinamikájához.  

A záró körben pedig szintén lehetőséged van arra, hogy megosszuk a többiekkel a mozgás, rajzolás során szerzett élményeket, tapasztalatokat, vagy visszajelezzünk másoknak. Sokszor ilyenkor van lehetőség arra is, hogy megnézzük egymás „műveit” és hozzájuk kapcsolódó érzeteket. 

A terápiás kapcsolat gyakran meglepő felismerésekhez, belátásokhoz vezet, mely pozitív változásokat eredményezhet páciens/ek életében. 
  

2015. szeptember 23., szerda

Tánc -,és mozgásterápiás Konferencia Prágában

Szupernek ígérkezik ez a konferencia Prágában.

Salz Gabi is tart egy workshopot a Tánctértől :) De lesz sok nagyszerű plenáris előadás, nomeg műhelyek, mind táncterápia témában.
Aki tud jöjjön, aki nem tud, annak majd összefoglaljuk röviden mi is történt.

Kulcsszavak:

preverbális szelf-érzet, embodiment, nonverbális-terápia, implicit emlékek, testi élmények, affektus, szimbolikus tartalmak, hangolódás, kinesztikus empátia, trauma, interszubjektíviás,  prereflektív tudattalan, kifejezésterápia, memóriakutatás


honlapcím: http://konference.tanter.cz/en/home/

International and interdisciplinary conference

MOVING SELF IN PSYCHOTHERAPY

October 9th – 10th, 2015
Prague, Czech Republic

One to three days pre and postworkshops October 7th – 9th and 11th – 13th

This conference will address holistic and relational approach to the Self in psychotherapy, with the emphasis on bodily Self in the psychotherapeutic process and relationship..
Special attention will be payed to the following areas:
 • clinical considerations of bodymind interconnections as relationally embedded phenomena;
 • implicit, non-verbal interaction between the therapist and client, kinesthetic empathy, somatic tranference and countertransference;
 • body image, body memory and preverbal issues, trauma and dissociation;
 • social and cultural contexts of bodily Self in clinical practice.
The conference languages are english and czech / slovak with translation both ways.

Keynote speakers:

 • Prof. Dr. med. Dr. phil. Thomas Fuchs (Germany)
 • Laura Galbusera, MSc. (psychology) (Italy)
 • Peter Philippson, MSc. (Gestalt psychotherapy) (UK)
 • MUDr. Radana Syrovátková, BC-DMT (Czech Republic)
 • PhDr. Anton Polák (Czech Republic)
 • Stacey Hurst, BC-DMT, GLCMA (USA)
 • Mgr. Ondřej Novák (Czech Republic)
 • Agnieszka Sokołowska, M.A. (psychology), DMP, CMA (Polsko)
 • Diplom-Psychologin Sybille Aβmann (Německo)
 • Prof. Dr. Wolfgang Tschacher (Switzerland).

Pre- a postworkshops by:

(for detailed information see Programme)
 • Peter Philppson, MSc. (Gestalt psychotherapy) (UK)
 • Stacey Hurst, BC-DMT, GLCMA (USA)
 • Agnieszka Sokołowska, M.A. (psychologie), DMP, CMA (Poland)
 • MUDr. Radana Syrovátková, BC-DMT (Czech Republic)
 • Diplom-Psychologin Sybille Aβmann (Německo)

Conference workshops by e.g.

Mgr. Klára ČížkováAriane Konrad, M.A. (philisophy) & Laura Galbusera, MSc. (psychology), PhDr. Stáňa Dudová, MUDr. Juraj Rektor, Andrea Malá, M.A., RDMP UK, PhDr. Kamila Laudová, MgA. Jana RyšlaváJana Špinarová Dusbábková, M.A., BC-DMT, Mgr. Klára Kolofíková, MgA. Petr Opavský, Jan Komárek, Mgr. Monika Stehlíková LeškováPhDr. Hana Junová and Jana Kasalová, PhD.
Programme includes also dance picnic.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...