2016. április 16., szombat

Művészetterápia a pszichiátriai rehabilitációban - előadás

Ismét egy előadás, ismét művészetterápiáról, a lényeg itt is a nonverbális kommunikáció és a kifejezés. Ha lehetséges, mi szeretünk táncolni és rajzolni is, lehetőség szerint a mozgásból indulva. Ugyanakkor jelenleg kórházas feltételek között sokkal gyakrabban létezik külön a tánc és a művészetterápia.


Magyar Pszichiátriai Társaság

A pszichiátria jövője - utazás térben és időben”
Magyar Pszichiátriai Társaság XX. Vándorgyűlése Nemzetközi Részvétellel
2016. május 25-28


Képi kifejezésen alapuló kiscsoportos terápia a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. Kiskovácsi Kórházban - előadás
Horváth Gabriella,Mile Andrea, Salz Gabriella

A nonverbális pszichoterápiák közös vonása, hogy a belső tartalmak kifejezése nem szavakkal, hanem egy másik modalitáson keresztül történik. René Magritte szerint a festészet maga „a láthatóvá tett gondolat”. Pszichiátriai rehabilitációs osztályunkon heti rendszerességgel működtetünk képzőművészet-terápiás csoportot. A foglalkozások 1 óra 45 perc időtartamúak és zárt csoportként működnek. A páciensek egyéni rehabilitációs tervének részeként, a többféle verbális vagy nonverbális (pl. mozgás, zene) alapú csoportos terápia, szocioterápiák, csoportos pszichoedukáció illetve egyéni vezetés mellett jól integrálható a képi kifejezésen alapuló terápia. 

A foglalkozások mozgásos majd szóbeli ráhangolódással indulnak, ezt követi az alkotó munka – az alkalmazott technikákat tekintve rajzolás, festés és kollázs készítés. A csoportok egy részén az alkotáshoz adunk hívótémát (pl. „Az én utam”, „Ami leginkább foglalkoztat”), más alkalmakon - zenei indukció segítségével – rajzimprovizációs technikákat használunk. Mindezek célja a projekciós működés beindítása, melyben a terapeuták facilitátorként vesznek részt. 

A csoportokon az alkotás kettős célt szolgál: egyrészt a belső tartalom anyagba fordítása, vagyis az alkotó folyamat önmagában stresszcsökkentő és „lélekrendező” hatású lehet. Emellett az alkotás egyben kommunikáció is, melyben kép és maga az anyag médiumként van jelen. A terápiás ülések is e kettős funkció köré szerveződnek: az alkotó folyamatot minden esetben szóbeli reflexiós kör követi, melyben – az adott tematikától függően – a résztvevők saját és egymás alkotásaira reagálhatnak. A reflexió szintén több réteget érint: az élményközpontú megközelítéssel dolgozva az alkotási folyamatra mint saját cselekvésre az „itt és mostban” való reflektálást facilitáljuk, ez esetben maga a produktum, a mű kisebb hangsúlyt kap. Az elkészült művekre való reflektálás célja pedig minden esetben az egyéni jelentésadás - nem interpretáció. Az alkotás és az azt követő verbális feldolgozás célja tehát elsősorban az önálló elaborációs munka elősegítése. És bár nem törekszünk az elkészült alkotások pszichológiai (mű)elemzésére, a képek hasznos diagnosztikai támpontokat is adhatnak.

A művészetterápiás csoportfolyamat lehetőséget ad arra, hogy a rehabilitáció teljes ideje alatt (egy csoportfolyamat hossza legalább 2 hónap) kísérhessük a résztvevőket gyógyulásuk útján, a művek sorozatában pedig mindez kézzelfoghatóvá és szemmel láthatóvá válhat. Esetbemutatásainkon keresztül kívánunk rálátást nyújtani néhány ilyen útvonalra.

ÉRDEKEL A MŰVÉSZETTERÁPIA?


https://docs.google.com/forms/d/1pzIQvoEWnqgKwcQrZaIOgWrUYgW7LrebBPz-CQJ5rTA/viewform?formkey=dGdQQ1VnNGFGRHByUm1INjk2X2dEUUE6MQ#gid=0so-kert-kostolo.html


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...