2016. december 18., vasárnap

Új cikk a Psychiatria Hungaricaban: Test - kép - változás

Ismét egy cikk, ezúttal angolul!
Tánctér olvasók letölthetik innen: https://www.scribd.com/document/334508227/Body-Image-Recovery
Psychiatria Hungarica, 2016, 31 (4):338-347

Jó olvasgatást! Az elejét közöljük itt:


Új cikk a Psychiatria Hungaricaban: Test - kép - változásSalz GabriellaBody – image – recovery

The effect of therapeutic methods working with more modalities on body image change and trauma recovery 

Summary:
The present study aims to demonstrate, by applying case study methods, how body image changes during the processing of trauma and therapy. Based on contemporary psychoanalytic theories, the concept of embodiment and the trauma interpretations, I explore how the implicit relationship experience may appear in the body image of a person, and how this may change due to the therapeutic relationship and other impacts in the therapy.To understand the therapeutic process, I am going to use Bucci’s contemporary psychoanalytic theory framework,which claims that there is interplay between the symbolic and sub-symbolic levels, therefore it is particularly good toshow the application of different methods of expression and their common use in non-verbal therapies.

Keywords:
body image; embodiment; implicit memory; nonverbal therapy; trauma

Összefoglaló:
 Jelen tanulmány egy esetvignetta segítségével mutatja be, hogyan változik a testkép a traumafeldolgo-zás és a terápiás munka során. A kortárs pszichoanalitikus elméletekbôl, az embodiment fogalmából és trauma-ér-telmezésekbôl kiindulva azt vizsgálom, hogyan jelenhet meg az imlicit kapcsolati élmény a saját testképben, illetve hogyan változhat meg a terápiában átélt kapcsolati élmény és tapasztalatok hatására. A terápiás folyamat megérté-séhez Bucci kortárs pszichoanalitikus elméleti rendszerét használom, mely a szimbolikus és szubszimbolikus szintek átjárhatóságát mutatja meg, így különösen alkalmas a nonverbális terápiákon belüli különbözô kifejezôeszközök je-lenlétét és együttes alkalmazását bemutatni.
Kulcsszavak:testkép; embodiment; implicit emlékezet; nonverbális terápia; traumaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...